DemokratiBoligpolitikBoligselskab sikrer lokal indflydelse på Stejlepladsen

Boligselskab sikrer lokal indflydelse på Stejlepladsen

Boligselskabet AKB, København har været vært for fire møder om lokale ønsker til de almene boliger på Stejlepladsen i Københavns Sydhavn. Selskabet vil bruge sin stærke historik i bydelen til at bygge bro mellem gammelt og nyt

Om kort tid begynder byggeriet af en ny bydel med 920 boliger på Stejlepladsen i Københavns Sydhavn. Lokalt har der været – og er – modstand og skepsis omkring planerne for at bygge på den grønne grund i den lille, spraglede Fiskerhavn. Det gælder også i Boligselskabet AKB, København, som er bygherre for de cirka 200 almene boliger i projektet. En opgave selskabet alligevel sagde ja til, da det stod klart, at byggeriet ville blive realiseret.

”Vi mener, at hvis der skal bygges, kan netop vi gøre en forskel. Vi har gennem mere end 100 år beboet og udviklet Sydhavnen. Vi bygger ikke bare – vi lytter til, hvad lokalområdet vil. Og vi vil sikre, at det nye spiller sammen med og supplerer den gamle del af Sydhavnen”, forklarer Mikkel Warming, næstformand i Boligselskabet AKB, København og beboer i Sydhavnen.

Rammerne for byggeprojektet er lagt fast i lokalplanen, men der er mulighed for indflydelse på fx de konkrete boligtyper. På den baggrund har Boligselskabet AKB, København inviteret til fire dialogmøder med beboere, naboer, bådklubber og interesserede i bydelen. Møderne er forløbet fra april til juni 2021. 

Mere end ’lidt alment henne i hjørnet’

”Møderne har givet os gode input, om de lokale beboeres ønsker til boligtyper og udearealer. Og om de sammenhænge der har betydning, hvis det her område skal blive andet end endnu en velhaver-ghetto med lidt alment henne i hjørnet,” konstaterer Mikkel Warming.

Blandt ønskerne fra de lokale beboere er, at området bebygges med en variation af boligtyper. Lige fra familieboliger, ungdomsboliger og bofællesskaber til boliger til udsatte grupper.

”Det tager vi til os. Og vi kan med vores 25 % af boligerne bidrage til, at Stejlepladsen bliver et mangfoldigt boligområde,” forklarer Mikkel Warming. Projektet indeholder allerede både familieboliger og ungdomsboliger, og Mikkel Warming understreger, at boligselskabet også vil arbejde videre med bl.a. forskellige typer af bofællesskaber foruden medbyg-boliger. 

De første møder fandt sted under coronanedlukningen. Mikkel Warming (i midten) svarer på spørgsmål fra deltagerne på Teams sammen med Bjørn Petersen (th.) og Flemming Biirsdal, henholdsvis formand og medlem af bestyrelsen i Boligselskabet AKB, København.

Et havnebad i Sydhavnen og lokale events

Fællesskabet i lokalområdet var emnet for det seneste møde i dialogrækken, som blev holdt den 30. juni i en af de lokale sejlklubbers klublokale.

Et af de konkrete forslag gik på at skabe bedre adgang til at havnebade. ”Hvorfor skulle man ikke kunne det her, når man kan mange andre steder i havnen? Der er planer om at bygge et fælleshus for lokalområdet, og det kunne da sagtens indeholde badefaciliteter,” siger Mikkel Warming.

Blandt de øvrige konkrete ideer er fælles events omkring fx Sankt Hans og forslag om at udleje kajakker fra bådklubberne. Mikkel Warming pointerer:

”Det handler om at blive venner fra starten i stedet for, at holdningen bliver: Hvorfor ligger der nogen og spærrer for min vandudsigt?”

Sydhavnsånden

Som en rød tråd i dialogmøderne har også ligget en interesse i at sikre, at den gamle sydhavnsånd føres videre, blandt andet ved at en del af de nye boliger udlejes til folk med rødder i Sydhavnen.

”Vi undersøger nu, om der er mulighed for at give en form for fortrinsret til de lokale beboere og ikke alene dem fra AKB, Københavns boliger, men også fra fx lokalområdet i havnen,” siger Mikkel Warming.

Tre faser i byggeprocessen

De almene boliger på Stejlepladsen opføres gradvist i løbet af projektets tre faser, som har byggestart i henholdsvis 2022, 2023 og 2024. Hovedparten af de lokale ønsker indarbejdes i etape 2 og 3, eftersom boligerne i etape 1 allerede er tilrettelagt.
Læs mere om projektet for Stejlepladsen

På møderne blev der stillet mange spørgsmål. Se de konkrete spørgsmål og svar om boligtyperne her

Seneste nyt

Andre læste også