DemokratiBoligpolitikBoligaftale på plads

Boligaftale på plads

10 mia. kr. er afsat til at sikre mere blandede byer frem mod 2035. Det er resultatet af den nye boligaftale, som indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek præsenterede den 26. november

Almene boliger står øverst på dagsordenen i den nye boligaftale. Over de kommende år igangsættes en række initiativer, der skal understøtte opførelsen af flere almene boliger gennem den nyetablerede fond ”Fonden for blandede byer”.

Fonden får tilført samlet 10 mia. kr. i perioden 2022-2035 til at skabe gode, betalbare almene boliger rundt om i Danmark – ikke mindst i de store byer, hvor høje priser har gjort boligmarkedet ufremkommeligt for mange mennesker.

Administrerende direktør i KAB, Jens Elmelund, glæder sig over, at boligaftalen er faldet på plads.

”Det er en ekstremt værdifuld aftale – og også en nødvendig aftale, når vi kigger på boligmarkedet i især hovedstadsområdet. I KAB-Fællesskabet ser vi frem til at bidrage til at bygge kvalitetsboliger på attraktive grunde, som alle har mulighed for at betale – heriblandt unge og hjemløse,” siger Jens Elmelund.

Sådan fordeles milliarderne

Pengene kommer fra Nybyggerifonden, der er en fond, som beboere i almene boligafdelinger, som er opført siden 1999, indbetaler til via huslejen.

Boligaftalen betyder, at der frem mod 2031 bl.a. afsættes:

  • 1,8 mia. kr. til grundkøbslån, som skal gøre det muligt at bygge alment på dyre byggegrunde.
  • 870 mio. kr. til omdannelse af boligudlejningsejendomme til almene boliger.
  • 675 mio. kr. til ombygning af erhvervsejendomme til almene boliger.
  • 900 mio. kr. til engangstilskud, der permanent nedsætter huslejen til 3.500 kr. om måneden for op mod 2.250 nye almene boliger til hjemløse.
  • 422 mio. kr. til fortætningspræmie, som skal give økonomisk tilskyndelse til at bygge flere almene boliger i allerede eksisterende almene boligområder.

Taskforce skal sikre handling i København

Boligaftalen har desuden et stort fokus på manglen på studieboliger, som i udpræget grad gør sig gældende i København. Derfor lægger aftalen op til hurtigt at etablere 4.000 nye studieboliger i hovedstaden.

Som led i boligaftalen bliver der desuden nedsat en ny taskforce i København. Den skal bl.a. sikre hurtigere opførelse af almene boliger og kommer til at bestå af repræsentanter fra staten, Københavns Kommune, den almene sektor og den private ejendomsbranche.

”Vi har set, at selvom kommunen med planloven i hånden kan kræve, at der bliver bygget 25 % alment, så er det ikke blevet ført ud i livet. Derfor er jeg rigtig glad for, at den almene sektor nu bliver en del af den nye taskforce, så vi kan byde ind med vores ekspertise, når der skal bygges i hovedstadsområdet,” siger Jens Elmelund.

Boligaftalen er indgået af regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Kristendemokraterne.

Seneste nyt

Andre læste også