ByggeriAlmene boliger på Christiania – på nye måder

Almene boliger på Christiania – på nye måder

Christiania har med KAB som rådgiver stiftet sin egen boligorganisation og skal opføre 15.000 m2 almene boliger. Men ikke nødvendigvis almene boliger, som vi kender dem. Ifølge talsperson for Christiania, Mette Prag, skal fristadens mangeårige kultur overføres til de nye boligformer. Det stiller krav til kommende beboere

Indgang, Christiania

Christiania på en solskinsdag i maj. Her er grønt, bilfrit og… alternativt. Farverige gavlmalerier, mange små værksteder, bryggeri, spisesteder og en mangfoldighed af små og store boliger. Fra en lille skurvogn i et hjørne til dyre renoveringer af større kasernebygninger. Og allerede tidligt om formiddagen: en lind strøm af fotograferende turister.

For Christiania er kendt i det meste af verden. Bl.a. for sin rummelighed og mangfoldighed. Og det er en hjørnesten i fristadens kultur, der ifølge talsperson Mette Prag skal bevares, når der bygges nyt.

En del af Christiania

”Vi har længe ønsket at få flere boliger og tiltrække yngre beboere. Men det er vigtigt, at de nye boliger – og ikke mindst beboere – bliver en integreret del af det eksisterende Christiania,” konstaterer Mette Prag. Den 59-årige christianit og arkitekt har boet på Christiania hele sit voksne liv og er begejstret for stedet, som hun kalder en ’sandkasse’, hvor der kan leges og eksperimenteres. Derfor arbejder hun nu de fleste af sine vågne timer med at finde en god løsning for de nye, almene boliger. Som rådgiver i denne proces har Christiania valgt KAB.

Met Prag, Christiania
Mette Prag flyttede til Christiania som ganske ung og har holdt af stedet lige siden. I dag er hun både ansat i administrationen af Christiania og talsperson for fristaden.

Ny boligorganisation

I første omgang ville Christiania sende opførelsen af de nye boliger i udbud til Boligforeningen 3B, Boligselskabet AKB, København og fsb. Men alle tre boligorganisationer meldte tilbage, at det nok ville blive svært at forene de forskellige kulturer. Så Christiania besluttede at etablere sin egen boligorganisation.

”Jeg tror ikke, det var den løsning, staten havde forudset, vi ville komme med. De havde nok tænkt, at hvis vi får dem ind i en af de eksisterende boligorganisationer, så kan vi nemmere få modelleret Christiania og det nye sammen, mener Mette Prag og fortsætter:

”Men da KAB som vores rådgivere stod på mål for det, accepterede staten det.”

Christiana Boligorganisation blev stiftet og godkendt af Københavns Kommune i januar 2024, og en arbejdsgruppe – hvor Mette Prag deltager – har fået overdraget opgaven med at finde løsninger på, hvor og hvordan der skal bygges. Og selv om gruppen har været i gang, siden aftalen blev indgået med staten i 2022, er der stadig et stykke vej.

Fællesskabet i centrum

”Vi er stadig på et meget overordnet plan og er slet ikke nået til, hvordan boligerne skal se ud endnu. Men vi vil hellere have flere små enheder spredt på hele Christiania end en eller to store bebyggelser. Og så vil vi have en boform, der tiltrækker beboere, som har lyst til fællesskab. Derfor kunne bofællesskaber med små private boliger være en mulighed,” siger Mette Prag og fortsætter:

”Selvbyg-princippet er jo en kendt model for os, og det kunne være en god idé at finde de kommende beboere, inden byggeriet går i gang, så de kan være med til at udvikle boligerne og det fællesskab, der skal være omkring dem. Vi skal i det hele taget finde andre løsninger end ’plejer’.”

For fællesskabet bliver det bærende. Også fællesskabet med resten af fristaden. Derfor forestiller Mette Prag sig, at det private stopper lige udenfor hoveddøren.

”Om beboerne selv vil pudse vinduer, eller hvor meget de vil henlægge til vedligeholdelse, må de selv beslutte. Men så snart de kommer udenfor hoveddøren er de på Christianias fællesområde, som de skal være med til at drive og drifte på lige fod med os andre.”

De skal heller ikke regne med at kunne parkere den firhjulede udenfor hoveddøren. Christiania er bilfri og skal fortsat være det, ifølge Mette Prag.

“Det kan være rimeligt kaotisk, hvis man ikke lige har fået det rigtige landkort med”

Se flere billeder fra Christiania herunder. Klik på pilen i højre side for at bladre. Artiklen fortsætter under billederne

Christiania
Christiania
Slogan, Christiania
Christiania
Den Grå Hal, Christiania
Christiania
Loppen, Christiania
Murmaleri, Christiania
Gavlmaleri, Christiania
Døre, Christiania

Forskellige former for demokrati

Så de kommende beboere får en almen bolig, der måske er lidt anderledes end vanligt. Én ting har Christiania og det almene dog til fælles: demokratiet. Om end Christianias demokratiform skiller sig ud fra beboerdemokratiet, som vi kender det.

Christiania har såkaldt konsensus demokrati. Vigtige beslutninger skal vedtages på Fællesmødet, hvor alle voksne kan deltage. Man taler sig til rette, indtil alle er enige, og Mette Prag mener, at her er der inspiration at hente for den almene sektor.

”Det kan være rimeligt kaotisk, hvis man ikke lige har fået det rigtige landkort med. Man ved jo heller aldrig, hvem der kommer ind ad døren til et fællesmøde,” smiler Mette Prag og tilføjer eftertænksomt:

”Men det giver en stor gennemsigtighed i beslutningsprocesserne, som er vigtig. Og vores demokrati skal ikke blive retlinet, fordi der kommer almene boliger.”

Mette Prag medgiver dog, at det har været hårdt de sidste ti år, hvor opgaven med at drive Christiania er blevet meget mere kompleks. Derfor er samarbejdet med KAB nødvendigt.

Byggestyring og langtidsplaner

”Vi er vant til selv at bygge. Men det har været enkeltstående, mindre bygninger og ombygning af de gamle kasernebygninger. Nu skal vi opføre flere større byggerier. Det kræver rigtig meget planlægning og byggestyring. På længere sigt skal vi også forholde os til henlæggelser og vedligeholdelse af byggerierne og have en langtidsplan for området. Her får vi brug for at kunne trække på KAB,” konstaterer Mette Prag.

Hvad sker der nu?

Næste skridt er at finde de områder, hvor der skal bygges. Mette Prag forventer, det sker inden sommeren 2024. Herefter skal der arbejdes med volumenstudier, før man kan tage de indledende skridt frem mod en lokalplan for området.

Ifølge aftalen med staten skal boligerne opføres i tre etaper. De første 7.500 m2 være færdige inden udgangen af 2027.

(Artiklen fortsætter under billedet)

Virksomheder, Christiania
På Christiania findes et væld af større og mindre virksomheder og værksteder. Bl.a. cykelværkstedet bag den berømte Christianiacykel. Den første ladcykel kom i 1984 og siden har givet inspiration til en hel række af af ladcykler fra forskellige producenter.

Har du planer om at tage til Folkemøde på Bornholm, kan du møde Mette Prag lørdag den 15. juni kl. 11.00-11.45 på Den Sociale Scene, hvor hun er paneldeltager i en diskussion om ’Byggerier for fremtidens fællesskaber’.

Om Christiania

Grundstenen til Fristaden Christiania blev lagt i september 1971, hvor en gruppe slumstormere klippede hul i hegnet til den tidligere Bådsmandstræde Kaserne – et 34 hektar stort område midt på Christianshavn – der havde stået ubenyttet i et år.
 
I 1972 indgik regeringen og Christiania en aftale om at bevare bydelen som et socialt eksperiment, mod at beboerne sørgede for betaling af vand og el og i øvrigt overholdt landets love. Skiftende regeringers arbejde med Christiania førte i 1989 til en lov om Christianias lovliggørelse og dertil svarende byplanmæssige rammer.
 
Den 22. juni 2011 indgik Christiania og staten en aftale om det fremtidige ejerskab til Christianiaområdet. Denne aftale dannede grundlag for, at bygninger og arealer på Christianiaområdet blev overdraget til en nystiftet fond, Fonden Fristaden Christiania, den 1. juli 2012, for 76. mio. kr.
 
Der er i dag ca. 1.000 beboere på Christiania, heraf ca. 200 børn. Med den nye aftale skal der bygges 15.000 m2 boliger inden 2031, som skal huse ca. 300 nye beboere.

Kilde: Bl.a. Den Store Danske Lex

Pusher Street, Christiania

Pusher Street

Pusher Street har været fristadens smertensbarn, og den 27. august 2023 vedtog Christiania på et fællesmøde, at gaden skulle lukkes. Der blev inviteret til folkefest lørdag den 6. april, hvor alle kunne deltage i at grave hele gaden op. I dag er gaden afspærret, og man arbejder med at finde nye aktiviteter til området.

Seneste nyt

Andre læste også