ByggeriAlmene boliger i ny bydel centralt i København

Almene boliger i ny bydel centralt i København

En helt ny bydel skal udvikles på jernbaneterrænet sydvest for Hovedbanegården. Samvirkende Boligselskaber og Boligselskabet AKB, København er sluppet gennem nåleøjet og skal sammen med fsb stå for de almene boliger

Illustration af den Jernbanebyen set fra luften
Luftfoto med den nye bydel indtegnet. Foto: LuftfotoDanmark.

I konkurrence med 10 andre, almene boligselskaber er det lykkes Samvirkende Boligselskaber (SAB) og Boligselskabet AKB, København at blive udtaget til – sammen med fsb – at stå for opførelsen af de almene boliger i en ny bydel midt i København, Jernbanebyen.

Det er et specielt område med en lang historie, der nu skal omdannes til en moderne og grøn bydel – ud fra bæredygtige og klimavenlige principper, hvilket er helt i tråd med både AKB, København og SAB’s strategier.

Samarbejde om udviklingen

Jernbanebyen er placeret mellem Vasbygade, Enghavevej og Ingerslevsgade, bag KAB-Huset på Enghavevej 81.

Planen er at udvikle området i dialog med bydelens mange ildsjæle og interessenter samt de kommende bygherrer.

”Det er ikke et projekt, vi kommer til at gennemføre alene, og vi tror på, at det bedste udgangspunkt for et samarbejde er at inddrage partnerne så tidligt som muligt. Det giver de bedste forudsætninger for at slippe kreativiteten fri og sætte de bedste idéer i spil. Her har de almene boligorganisationer vist et stort engagement og konstruktiv tilgang, som lover godt for det videre samarbejde,” siger Jens Kramer Mikkelsen, byudviklingsdirektør, NREP.

Vi ser frem til at give vores bidrag med sunde, fleksible boliger for beboere i forskellige livssituationer

John B. Sørensen, formand for SAB
Det var Team Cobe, der vandt arkitektkonkurrencen om den overordnede plan for Jernbanebyen. Her en af deres illustrationer af, hvordan et gadeforløb kan udfolde sig.

Ekstremt spændende og levende bydel

Jernbanebyens fremtidige identitet skal tage afsæt i områdets helt særegne sjæl og kulturmiljø. Det betyder bl.a., at eksisterende bygninger renoveres og ombygges, og materialer fra områdets bygninger genbruges i videst muligt omfang, samtidig med at området fortættes med mere byggeri. Visionen er at skabe en grøn, delvist bilfri bydel, der bliver en af verdens sundeste.

”Jernbanebyen har potentialet til at blive en ekstrem spændende og levende, ny bydel. Vi ser derfor frem til at give vores bidrag med sunde, fleksible boliger for beboere i forskellige livssituationer,” siger John B. Sørensen, formand for SAB.

Bjørn Petersen, formand for Boligselskabet AKB, København, supplerer:

”Endda i en del af byen, vi kender så godt – SAB og AKB, København har tilsammen knap 4.000 boliger i nabokvartererne. Det var her AKB startede i 1913 – dengang som nu med fokus på gode, betalbare boliger.”

Om Jernbanebyen

Jernbanebyen er den sidste, store brik i byudviklingen i det sydlige København. Det 365.000 m2 store område udvikles på baggrund af Team Cobes projekt, ’Jernbanebyen – på sporet af en grøn, bæredygtig bydel’, der vandt arkitektkonkurrencen for området.

Baneby Konsortiet består af NREP, Novo Holdings og Industriens Pension.

Det forventes, at der foreligger et forslag til en lokalplan i 2022, og at den kan vedtages endeligt i 2023. Første spadestik forventes i 2023 eller 2024

Læs mere om Jernbanebyen her

Seneste nyt

Andre læste også