DemokratiStafettenVi skal gå forrest med de gode, grønne løsninger

Vi skal gå forrest med de gode, grønne løsninger

Henrik Haugaard Pedersen er meget engageret i foreningsarbejde og er blevet en stor tilhænger af det direkte demokrati, der praktiseres i Farum Midtpunkt

Henrik Haugaard Pedersen er medlem af Blokrådet i Farum Midtpunkt og organisationsbestyrelsen i Furesø Boligselskab. Boligen og livet deler Henrik med sin hustru Vivi og hundene Holger og Ludvig. En voksen datter, Josefine, er flyttet hjemmefra.

1. Hvad ser du personligt som din vigtigste opgave?

Jeg arbejder for, at Furesø Boligselskab både nu og i fremtiden har en bred vifte af forskellige, komfortable og attraktive boliger. Vi skal have boliger til alle aldre og alle livssituationer i grønne omgivelser. Vi skal kort sagt være et tilvalg på linje med andre boligformer. Jeg tror på, at blandede boligområder styrker trygheden og sammenhængskraften.

Åbenhed og gennemsigtighed i alle beslutninger og ikke mindst en økonomi i balance er vigtige fokusområder for mig.

2. Hvis du får besøg, hvad vil du vise frem?

Helt klart Aktivitetspladsen. Området i sig selv er meget spændende, men især den store åbning, der er skabt i langblokken ud mod byen, synes jeg, er et rigtig valg. Den er med til at invitere verden indenfor. Der er rigtigt mange grønne områder i Farum Midtpunkt, andre kan få glæde af.

3. Hvilke emner og problemstillinger er I aktuelt optaget af?

Kildesortering. Vi har et pilotprojekt i gang, hvor vi undersøger, hvordan vi bedst muligt kan gøre det enkelt for beboerne at sortere affaldet, uden at støj og lugt generer miljøstationens naboer.

Biodiversitet skal også erstatte nogle af de store plæner, og vi skal have ladestandere til elbiler.

Det er vigtigt vi som et stort boligselskab går forrest med de gode, grønne løsninger.

4. Hvad kan du lide at lave, når du har fri?

Jeg er it-manager i Skat, bruger en del tid på Farum Midtpunkt og arbejdet som bestyrelsesformand for Farum Fjernvarme og er engageret i kommunalpolitik, så min fritid er sparsom. Men når jeg har fri, kan jeg lide at løbetræne gå tur med ’drengene’ (hundene) og være sammen med familien.

5. Stafet-spørgsmålet: Hvordan arbejder Farum Midtpunkt med at få så stor en afdeling med så mange forskellige typer mennesker til at fungere godt? Hvordan sikrer I, at alle bliver hørt?

I Farum Midtpunkt gør vi tingene på en lidt speciel måde. Afdelingsbestyrelsen har uddelegeret sin kompetence til Blokrådet, hvor der er 2 repræsentanter fra hver de 26 blokke. Hver blok har et Husmøde, hvor alle beboerne i blokken kan deltage. Her er der møde 1 gang om måneden, lige inde mødet i Blokrådet, og det besluttes, hvordan Husmødet forholder sig til de punkter, Blokrådet har på dagsordenen. Som repræsentant for blokken er jeg så forpligtet til at stemme som besluttet på Husmøde, selvom jeg ikke nødvendigvis er helt enig.

Derudover er der en række udvalg, hvor alle beboere kan deltage.

Det er en ordning, der stammer tilbage fra 1973, og giver et mere direkte demokrati. Jeg var lidt tvivlende overfor det i starten, men nu kan jeg se fordelen. Det sikrer, at flere bliver hørt.

Hvem giver Henrik stafetten videre til?

Med stafetten følger muligheden for at stille et spørgsmål til næste deltager. Henriks spørgsmål er:

Henrik har valgt at give stafetten videre til Tina Agerskov Vallentin, forkvinde for bestyrelsen i Skolevænget (Frederiksberg Forenede Boligselskaber).

Jeg kan forstå, I har arbejdet med opgangsmøder for at få flere til at være aktive i boligafdelingen. Hvordan har I gjort det, og hvad har I fået ud af det?

Seneste nyt

Andre læste også