ByggeriNybyggeriEt skridt nærmere nye boliger på Sølund

Et skridt nærmere nye boliger på Sølund

Efter at SAB i 2022 opsagde kontakten med den daværende entreprenør på byggeriet af Det nye Sølund, har der været stille på byggepladsen. Nu er projektet sendt i et nyt udbud

Foto fra byggegrunden

Alle gode gange tre. Den 9. maj sendte SAB for tredje gang opførelsen af Det nye Sølund i udbud. Aftalen med den forrige entreprenør, Züblin, blev opsagt af SAB i maj 2022, da entreprenøren sendte ekstrakrav på 314 mio. kr., svarende til ca. 40 % af den samlede anskaffelsessum, og samtidig varslede en forsinkelse af byggeriet på 28,5 måneder.

”Totalentreprenøren har misligholdt den indgåede kontrakt og stillet økonomiske ekstrakrav, som SAB hverken kan eller vil imødekomme,” forklarede KAB’s byggedirektør Rasmus Jessing dengang.

Se artiklen her

I gang igen i 2024

Ophævelsen af kontrakten har betydet, at der ikke er sket noget på byggepladsen det sidste år. To af de gamle bygninger var inden da revet ned, mens den tredje og sidste bygning midlertidigt fungerer som plejehjem.

Der er deadline for at byde på projektet i august 2023, og forventningen er, at byggeriet af Det nye Sølund kan gå i gang i starten af 2024.

Du kan følge med i nyhederne, se tidsplan m.m. på Det nye Sølunds hjemmeside, hvor du også kan skrive dig op til nyhedsbrevet om byggeriet.

Om Det nye Sølund

Visionen for Det nye Sølund, der ligger central ved Søerne i København, er at skabe et moderne plejecenter, børneinstitution og ungdomsboliger.

Det er en åben bebyggelse, der giver mulighed for, at de forskellige generationer kan mødes i trygge omgivelser. Samtidig vil lokalmiljøet blive inviteret ind i Det nye Sølund med grønne arealer og små butikker.

  • 360 plejeboliger med tilhørende servicearealer, fx café og multisal
  • 22 tryghedsboliger til ældre
  • 150 ungdomsboliger. Heraf 20 boliger til unge med særlige behov
  • daginstitution
  • fællesarealer og mikrobutikker i stueplan
  • 122 offentlige og 67 private parkeringspladser til beboere.
Illustration af det kommende byggeri

Seneste nyt

Andre læste også