Drift og teknikElleparken knækker koden til 70 procent sortering

Elleparken knækker koden til 70 procent sortering

Affaldssortering spiller en vigtig rolle i Københavns Kommunes mål om at gøre byen CO2 neutral. En SAB-afdeling har arbejdet målrettet med at nedbringe restaffaldet – læs om deres erfaringer

Signe Nielsen, driftslederassistent i SAB Boligservice Valby, har organiseret arbejdet med affaldssortering.

De lave gulstensblokke i SAB Elleparken i Valby rummer 270 boliger, og omtrent dobbelt så mange beboere. Sammen er de lykkedes med lidt af en bedrift. De sorterer affald på livet løs og har inden for et halvt år nedsat mængden af restaffald med 42 %. Nu opfylder afdelingen kommunens mål om, at 70 % af deres husholdningsaffald sendes til genanvendelse.
Det er en øvelse, der venter mange andre københavner-afdelinger, så hvordan gjorde de? Og hvilke gode råd har de til andre?
Først de hårde fakta.

21 beholdere og 100.000 kr. sparet

Før indsatsen havde SAB Elleparken 43 af de store 660 liters restaffaldsbeholdere – i dag er der 22. Lidt efter lidt er 21 beholdere taget ud af drift og erstattet af nogle ekstra beholdere til plast og pap, som især er de to affaldstyper, der er kommet mere af.
Indsatsen for at nedbringe restaffaldet kan også betale sig. Sammenlagt vil afdelingen i 2024 spare 100.000 kr. på renovationsregningen, oplyser Københavns Kommune.

Vis tydeligt vej

Signe Nielsen, driftslederassistent i SAB Boligservice i Valby og Bavnehøj har stået i spidsen for indsatsen. Hun viser en affaldsgård i SAB Elleparken frem:

”Som en del af indsatsen har vi fået ny skiltning, så det er tydeligt, hvor du skal gå hen med hver type affald.”
Også placeringen af beholderne har betydning. Her er restaffald til venstre og plast, pap, bio osv. til højre.
”Man kunne være fristet til at placere restaffaldet allerbagerst, men så risikerer vi for meget fejlsorteret affald. Det er også vores erfaring at dem, der sorterer deres affald, gerne går de skridt ekstra,” forklarer hun.

Placeringen af beholderne har betydning. I Elleparken er restaffald til venstre, sortering til højre og ekstra beholdere bagerst.

En fælles rejse

Københavns Kommune leverer en grundpakke med plakater og sorteringsguide til beboerne, men Signe har tilpasset, holdt fast og gentaget.
”Plakater i opgange og vaskerier må ikke hænge for længe, så bliver det usynligt. Jeg skifter jævnligt ud. Det kan lade sig gøre, fordi der er mange variationer i materialet, fx information om at man ikke behøver skylle glas, og at pizzabakker og flamingo skal i restaffald.”
Hun ser også værdi i, at gøre det til en fælles rejse.
”Fortæl beboerne om udgangspunktet, og hvor vi skal hen. Alle synes jo, det er sjovt at se en forbedring. Og giv både ris og ros. Det tror jeg er vigtigt,” understreger hun.

Signe har indkøbt rammer til vaskerierne, som gør det nemt at udskifte plakater og variere informationen om affaldssortering.

Medarbejdere støtter sortering

I kontakten til beboerne har Signe også understreget, at beboernes indsats hjælper personalet, som i sidste ende har ansvaret for drift af affaldshåndteringen.
”Vi er sammen om den her opgave. Medarbejderne tjekker områderne og eftersorterer, hvis der er overfyldte beholdere eller åbenlys fejlsortering. Beboere, der sorterer deres affald, gør jo vores arbejdsdag nemmere,” forklarer hun.

Svært at forudse faldet i rest

En af de største udfordringer undervejs har været at planlægge de rette tidspunkter, hvor restaffaldsbeholderne fjernes.
”Der har vi haft et super godt samarbejde med Københavns Kommune. Jeg har ringet til Jesper og sagt: Åh, nu har du taget en beholder for meget. Det kan vi ikke klare. Eller han har ringet på forhånd og forberedt mig på, at på mandag fjerner vi tre beholdere,” forklarer Signe. Den nævnte samarbejdspartner er Jesper Porskrog Mortensen, kundekonsulent i Affaldsindsamling og Sortering.

Harmonikapose til beboerne

En anden udfordring har været at støtte sorteringens kilde i beboernes køkkener.
”Det er svært at finde en god løsning, som kan passe ind i de ældre køkkener, hvor der ikke er så meget plads. Jeg samlede vores bestyrelser til et møde, og de valgte sådan en harmonikapose med forskellige rum. Den kan stå fremme og sættes væk, når man får gæster,” siger Signe, der glæder sig til at uddele posen til beboerne.
Nu gælder det nemlig om at holde fast i de gode resultater.
Det vil hun gøre med fortsat information – men knap så intensivt – og introduktion af affaldssorteringen til nye beboere.

Signes gode råd om affaldssortering

  1. Tjek skiltningen: Tydelig skiltning hjælper beboerne til nemt at forstå, hvor de skal smide hvilken type affald.
  2. Placering af beholderne: Overvej om beholderne står rigtigt. Det skal både være let at komme til restaffald og de mest brugte sorteringstyper som bio, plast og pap.
  3. Engager beboerne i processen og giv både ris og ros: Kommuniker tydeligt om målene med affaldssorteringen og de fremskridt, der opnås. Det kan være nødvendigt at pege på områder, som kan forbedres, men husk også at fejre succeserne. Anerkendelse motiverer til at sortere.
  4. Hold fast og husk de nye beboere: Det er vigtigt at fortsætte med at informere om sorteringssystemet og introducere til nye beboere. Det kan understøtte en kultur af korrekt affaldssortering fra starten.

Seneste nyt

Andre læste også