DemokratiKimen til fremtidens løsninger lægger vi nu

Kimen til fremtidens løsninger lægger vi nu

Den aktuelle boligpolitiske situation og mulighederne i datadrevet bygningsdrift var på dagsordenen på et møde for formandskaberne i de almene boligorganisationer i KAB-Fællesskabet

Formænd og næstformænd i de almene boligorganisationer i KAB-Fællesskabet har tradition for at mødes et par gange om året, senest den 13. marts 2023.

John Olsen, formand for KAB, bød velkommen og sagde tak til de fremmødte for den gode modtagelse KAB’s formandskab oplever på deres besøgsturné rundt i KAB-Fællesskabet.

”Det er vores måde at blive klogere på, og det styrker kontakten og nærværet i KAB-Fællesskabet. De af jer, som ikke har haft besøg, vil modtage en opfordring til at invitere os,” sagde han.

Boligpolitik på kort og lang sigt

Bent Madsen, direktør i BL – Danmarks Almene Boliger, gav deltagerne et øjebliksbillede af den økonomiske og boligpolitiske situation.

Økonomien er præget af en giftig inflation, der breder sig. Ejendomsskatterne stiger, og selvom der i lovgivningen er sat et loft for den almene sektor, hvilket er en stor fordel, giver det i mødet med virkeligheden udfordringer bl.a. pga. de stærkt fejlbehæftede ejendomsvurderinger.

Den netop vedtagne inflationspakke øger de boligsociale midler med 350 mio. kr., som bl.a. er målrettet huslejenedsættelser. Udbetalingen vil ske via Landsbyggefonden, og forventes tidligst at ske fra 1. september. Der er udfordringer med at finde en model, der sikrer, at udbetalingerne sker til de mest trængende boligafdelinger.

I et lidt større perspektiv fremhævede BL-direktøren, at velfærdssamfundet står overfor et centralt problem: Der mangler hænder. For den almene sektor kan det imidlertid vendes til en mulighed, fordi sektoren har erfaring inden for det boligsociale felt.

”Vi kan blive en central del af løsningen på velfærdssamfundets problemer, hvis vi er vågne. Den sociale service kommer i fokus,” understregede Bent Madsen.

Data giver nyt syn på bygningsdrift

I KAB arbejdes der på et udviklingsprojekt om datadrevet bygningsvedligeholdelse, som kan blive et vigtigt redskab i den fremtidige opgaveløsning, forklarede Jens Elmelund, adm. direktør i KAB:

”Det er en del af en ny forståelse af data og bygningsdrift, som kan frigøre ledelsestid lokalt, så de kan bruges på en stærkere og bedre måde. Det er her de store penge bliver brugt – her der er et potentiale. Og når vi gør tingene i fællesskab, kan vi få bedre løsninger.”

Det var stikordet til Rasmus Jessing, byggedirektør i KAB, der kunne fremvise et enormt regneark med 44.000 poster, som dækker samtlige renoveringsprojekter i langtidsplanerne i KAB-Fællesskabet over de næste 20-30 år.

”Hvis vi bruger de her data klogt, kan vi få bedre priser og vedligeholde proaktivt, så vi yder en bedre service til jer,” forklarede han.

Filtrering af data har bl.a. vist et sammenfald for 21 dørprojekter til en samlet værdi af 70 mio. kr.
”Lige nu er det teori, men vi har testprojekter i gang i fire boligorganisationer,” sagde byggedirektøren.

Som optakt til debatten introducerede Jens Elmelund nogle første tanker om justering af roller og ansvar i beboerdemokratiet bl.a. med henblik på at sikre et langsigtet blik på bygningsvedligeholdelsen og desuden gøre det nemmere både at rekruttere folk til afdelingsbestyrelserne og skabe mere liv mellem husene. BL’s direktør blev opfordret til at fortsætte arbejdet i BL-regi.

Seneste nyt

Andre læste også