Lad det gro

Navn:
Gertie Elleby

Alder:
64

Medlem af KAB´s repræsentantskab:
ja

Nuværende tillidshverv:
Medlem af afdelingsbestyrelse

Nuværende tillidshverv:
Medlem af organisationsbestyrelse

Boligorganisation og afdeling:
SAB Skyttevænget

Opstiller til følgende udvalg:
Bæredygtighedsudvalget

Motivation:

Jeg stiller op til udvalget, da jeg synes, det er vigtigt at vi som selskab arbejder for bæredygtighed, det gælder både nybyggeri og når vi renoverer vores bygninger, ved at genbruge materialer. Vi bør også indtænke biodiversitet i vores udeområder til gavn for mennesker og dyr.