Frivillige fællesskaber og beboerdemokratisk handlekraft

Navn:
C. Madsen

Alder:
72

Medlem af KAB´s repræsentantskab:
ja

Nuværende tillidshverv:
Medlem af afdelingsbestyrelse

Nuværende tillidshverv:
Medlem af organisationsbestyrelse

Boligorganisation og afdeling:
AKB, Albertslund, Hedemarken afd.

Opstiller til følgende udvalg:
Trivsels- og boligsocialt_udvalg

Motivation:

Jeg kan tilføje en bred viden om trivsels- og boligsocialt arbejde, som er baseret på beboernes egne ønsker, frivillige fællesskaber og demokratiske medbestemmelse.

Vores boligafdelinger og vores beboere er forskellige. De tilbud og værktøjer, som udvikles i KAB, skal både være robuste og fleksible.