KandidaterForvaltningsudvalgetFastholde KAB-fællesskabet med klar opgavefordeling

Fastholde KAB-fællesskabet med klar opgavefordeling

Jørgen Blond

Navn:
Jørgen Blond

Alder:
71

Medlem af KAB´s repræsentantskab:
ja

Ikke medlem af KAB´s repræsentantskab, men indstillet af:
FFB, OB

Nuværende tillidshverv:
Medlem af organisationsbestyrelse

Boligorganisation og afdeling:
FFB, Stjernen

Opstiller til følgende udvalg:
Forvaltningsudvalget

Motivation:

Overskriften fortæller min holdning til fællesskabet: En administrativ og en politisk del. Forvaltningsudvalget (FVU) passer således godt ind i min opfattelse af opgavefordelingen: Administrationen kommer med forslag til, hvordan beslutningerne kan føres ud i livet i drøftelse med FVU.

Seneste nyt

Andre nyheder