Det er vigtigt at involvere beboerne og give dem ansvar

Navn:
Nidal Abu Arif

Alder:
41

Medlem af KAB´s repræsentantskab:
nej

Ikke medlem af KAB´s repræsentantskab, men indstillet af:
Iris Gausbo

Nuværende tillidshverv:
Medlem af afdelingsbestyrelse

Boligorganisation og afdeling:
Hørgården 1 + 2

Opstiller til følgende udvalg:
Trivsels- og boligsocialt_udvalg

Motivation:

Jeg brænder for at skabe gode og stærke naboskaber, som tager udgangspunkt i tillidsbaseret relationer og respekt for den enkelte beboer. Jeg vil arbejde for at øge åbenheden og styrke virkelysten i boligafdelingerne ved at synliggøre mulighederne og etablere et stærkere lokalt samarbejde på tværs.