HomeKandidaterTrivsels og boligsocialt udvalg

Boligsocialt fælleskab

Vi har en unik mulighed for at dyrke det sociale fællesskab da vi ofte bor i mange I en...

Liv og tryghed i boligområderne

Jeg har igennem en længere årrække siddet i udvalget og ønsker at fortsætte. Jeg "brænder" for at de unge...

Det er vigtigt at involvere beboerne og give dem ansvar

Jeg brænder for at skabe gode og stærke naboskaber, som tager udgangspunkt i tillidsbaseret relationer og respekt for den...

Ønsket om at bidrage til trivsel og bolig socialt arbejde.

Jeg har de sidste 5 år siddet i udvalget og ønsker at fortsætte. Jeg “brænder” for behovet for at...

Frivillige fællesskaber og beboerdemokratisk handlekraft

Jeg kan tilføje en bred viden om trivsels- og boligsocialt arbejde, som er baseret på beboernes egne ønsker, frivillige...

Boliger for alle, også i år 2030.

Jeg ønsker at vores nuværende boligmasse vil kunne bibeholde sin gode standard, samtidig med at vi vil kunne stå...