HomeKandidater

Alle kandidater

Lad det gro

Jeg stiller op til udvalget, da jeg synes, det er vigtigt at vi som selskab arbejder for bæredygtighed, det...

Ønsket om at bidrage til trivsel og bolig socialt arbejde.

Jeg har de sidste 5 år siddet i udvalget og ønsker at fortsætte. Jeg “brænder” for behovet for at...

Fastholde KAB-fællesskabet med klar opgavefordeling

Overskriften fortæller min holdning til fællesskabet: En administrativ og en politisk del. Forvaltningsudvalget (FVU) passer således godt ind i...

Fortsætte mit arbejde med bæredygtighed

Siden jeg først sad i en afdelingsbestyrelse i slutningen af 70érne arbejde jeg med miljø og bæredygtigheds projekter. Det var...

Bæredygtighedsudvalg

Jeg kunne godt tænke mig at arbejde med 2030 målet, det ville være dejligt at kunne præge og være...

Gør det let at bygge

Jeg vil gerne være med til at gøre udvikling mere grøn og miljø venligt byggeri.

Liv og tryghed i boligområderne

Jeg har igennem en længere årrække siddet i udvalget og ønsker at fortsætte. Jeg "brænder" for at de unge...

Boliger for alle, også i år 2030.

Jeg ønsker at vores nuværende boligmasse vil kunne bibeholde sin gode standard, samtidig med at vi vil kunne stå...

Jeg ønsker at genopstille til forvaltningsudvalget

Jeg vil meget gerne bidrage til KAB-Fælleskabets digitale rejse i årene fremover. Udnyttelsen af de mange data vi har...

Jeg ønsker genvalg

Jeg har et ønske om fortsat at kunne bidrage til udviklingen af KAB samt at sikre en transparent og...

Ønsker at fortsætte med, at videreudvikle KAB-fællesskabet.

Jeg syntes at det er vigtigt at der også er repræsentanter fra omegnen, som kan være med til at...

Boligsocialt fælleskab

Vi har en unik mulighed for at dyrke det sociale fællesskab da vi ofte bor i mange I en...

Bæredygtige boliger

I Måløv Park har vi arealer der på sigt skal bebygges med nye boliger. Vi har forsøgt at få...

Det er vigtigt at involvere beboerne og give dem ansvar

Jeg brænder for at skabe gode og stærke naboskaber, som tager udgangspunkt i tillidsbaseret relationer og respekt for den...

Brænder for at få bæredygtighed og grøn omstilling fra ord til handling. Vha. inddragelse, projektudvikling og formidling.

Har arb. for Bæredygtighed/grøn omstilling siden 1992, professionelt, og via frivilligt arbejde (en årrække i FN-forbundet) og siden 2006...

Vores fremtid.

Jeg håber at jeg kan få lov at være en del af den grønne klima udvikling i KAB. Jeg har...

Medansvar for udvikling

Hej, Jeg er en ung gut på 45 som er nysgerrig på den udvikling vores boliger står overfor. Jeg er medlem...

Alle vil fornyelse – ingen vil forandring

Hvis vi skal fremme bæredygtighed, er det vigtigt at viden, ideer og budskaber fra KAB samt samarbejdspartnere, kommer hurtigt...

Genopstiller til Byggeri og Teknikudvalg – Opstiller til Bæredygtighedsudvalget.

Jeg vil gerne fortsætte som medlem af Byggeri og Teknikudvalg da jeg mener, at vi skal arbejde på mere...

Brugervenlige digitale løsninger til alle

Den kommende digitale transformation af KAB fællesskabet skal også sikre gode, brugervenlige løsninger til ganske almindelige beboere. Det tekniske og...

Bæredygtighed med 3 vinkler

Jeg ser bæredygtighed med holistiske briller - dvs. en sammentrækning af det miljømæssige, det sociale og det økonomiske. Jeg...

Frivillige fællesskaber og beboerdemokratisk handlekraft

Jeg kan tilføje en bred viden om trivsels- og boligsocialt arbejde, som er baseret på beboernes egne ønsker, frivillige...

Videndeling af bæredygtighed, cirkulær økonomi vedr. byggeri og renovering

Udbredelse af viden om hvordan vi hurtigt og effektfuldt kommer i gang med ikke bare at tænke på "cirkulær...

Ønsker genvalg

Jeg har nu siddet i udvalget i en række valgperioder og fortsætter gerne arbejdet der.