KandidaterForvaltningsudvalgetBrugervenlige digitale løsninger til alle

Brugervenlige digitale løsninger til alle

Navn:
Steen Egeberg

Alder:
74

Medlem af KAB´s repræsentantskab:
ja

Boligorganisation og afdeling:
3B/Prangerhuset

Opstiller til følgende udvalg:
Forvaltningsudvalget

Motivation:

Den kommende digitale transformation af KAB fællesskabet skal også sikre gode, brugervenlige løsninger til ganske almindelige beboere.
Det tekniske og strategiske er velfunderet i organisationen, men brugernes interesse må ikke glemmes, den bør også varetages demokratisk.

Seneste nyt

Andre nyheder