Bæredygtighed20 års grøn omstilling giver pote

20 års grøn omstilling giver pote

I Øbro 95 på Østerbro har afdelingsbestyrelsen og driften siden 1990’erne arbejdet tæt sammen om at vedligeholde og renovere ejendommen grønt og energieffektivt. Det kan aflæses på alt fra klimaaftrykket til afdelingens driftsøkonomi og beboernes forbrugsudgifter

Øbro 95 Grøn omstilling

Ejendomsleder Dion Madsen har været ansat i Boligselskabet AKB, Københavns boligafdeling Øbro 95 siden 1989. En ældre ejendom fra 1929. I hovedparten af den tid har afdelingsbestyrelsen og medarbejderne på ejendomskontoret samarbejdet om at vedligeholde og renovere med afsæt i energieffektivisering:

”Dette her har vi haft fokus på i Øbro 95 i årtier. Tilbage i 1990’erne og 00’erne handlede det om at beskytte miljøet, mens vi i dag også har en målsætning om at sætte mindst muligt aftryk på klimaet. Alene på elforbruget har vi bragt udledningen af CO2 ned med i alt 150-200 tons de seneste fem år. Det viser, at vi virkelig kan skabe resultater, der batter, når vi handler i fællesskab. Bestyrelse, medarbejdere og beboere.”

Resultater skabt i fællesskab

På Østerbro har den grønne omstilling blandt andet manifesteret sig i et nyt tag med ekstra isolering og solcellepaneler mod alle verdenshjørner, efterisolering af varmedistribution i kældre og badeværelser samt af brystninger og karnapper, forsatsrammer med energiglas for vinduerne, et energieffektivt beboervaskeri samt udskiftning af alle lyskilder i fællesområderne til LED.

I alt har de grønne tiltag reduceret boligafdelingens indkøb af el til fælles formål med hele 82 %, vandforbruget med 41 % og forbruget af varme med 31 %. Desuden har fx solcelleanlægget betydet en besparelse på 50.000 kr. årligt, svarende til mere end 500 kr. per lejlighed i boligafdelingen.


I bestyrelsen og driften arbejder vi helt tæt sammen, men det allervigtigste er, at vi har vores beboere med i processen

– Dion Madsen, ejendomsleder

Grundige undersøgelser giver gode resultater

Resultater er skabt i et tæt parløb mellem driften og afdelingsbestyrelsen – og gennem inddragelse af beboerne, som Dion forklarer:

”I bestyrelsen og driften arbejder vi helt tæt sammen, men det allervigtigste er, at vi har vores beboere med i processen. Projekter, som dem vi har gennemført, kan godt være langstrakte, fordi vi undersøger alle aspekter, så vi kan inddrage beboerne på et oplyst grundlag. Sådan sikrer vi os, at projekterne gavner miljø og klima – og samtidig er en god forretning. Vores solcelleprojekt tog fem år fra idé til færdigt tag, men vi endte med en super effektiv løsning. Energimæssigt og beboerøkonomisk.”

Dion Madsen (med udbredte arme) og kollegaerne i Øbro 95 vandt i 2020 en intern bæredygtighedspris blandt medarbejdere i KAB-fællesskabet. Man skulle komme med bud på tiltag, der kunne gøre hverdagen mere bæredygtig.

Den grønne bølge ruller fortsat over Østerbro

I Øbro 95 er man netop nu ved at undersøge muligheden for at købe elcykler til fælles brug i afdelingen, ligesom man planlægger at tilkoble en varmeveksler og en varmepumpe, der kan opsamle overskudsvarmen fra spildevand, inden det ledes ud i kloakken. Det sidste initiativ er et led i en nødvendig udskiftning af faldstammer i ejendommens badeværelser, og hvorfor ikke tænke klimavenligt her også? Det falder efterhånden Øbro 95 naturligt.

Grønt DNA

”Den grønne omstilling er blevet en del af vores DNA i Øbro 95. Vi vinkler simpelthen alle projekter og arbejdsprocesser grønt. Og når vi udnytter vores trækningsretsmidler til at medfinansiere de grønne projekter, bliver det også en økonomisk fordel for beboerne,” forklarer Dion og fortsætter:

”I øjeblikket er vi i dialog med Københavns Kommune, der gerne vil bruge os som model for, hvordan man kan gennemføre renoverings- og andre projekter med grønt fortegn. Både i kommunens eget og i alment byggeri. Undervejs i de forskellige projekter har vi indsamlet data om alt, hvad vi har gjort, og den føler vi nærmest en forpligtelse til at dele med andre. For klimaets og miljøets, men også for beboernes skyld.”

Seneste nyt

Andre læste også